APIE MUS

Alytaus evangelinė bažnyčia yra Evangelija ir Šventosios Dvasios dovanomis tikinti bendruomenė. Esame krikščionys ir savo tikėjimą grindžiame Šventuoju Raštu. Save priskiriame prie Reformuotos bažnyčios, kurios šaknys siekia XVI a. vykusią Reformaciją. Iš Dievo malonės bažnyčia Alytuje gimė 1991 m. kovo mėnesį.

Mūsų bendruomenės pamatas yra Jėzaus Kristaus Evangelija, kuri jungia ir vienija mus per meilę Dievui ir žmonėms. Kristus atleido mums ir kiekvienam, kuris tuo tiki, Jis dovanojo naują gyvenimą be kaltės. Sutaikinti ir vienijami Jame, stengiamės tikėjimą išreikšti gyvenime. Tikime, kad esame pašaukti tarnauti mūsų mieste, Alytuje, gyvenantiems žmonės.

Alytaus evangelinė bažnyčia veikia pagal Teisingumo ministerijos patvirtintus įstatus ir narių susirinkimo patvirtintus nuostatus.

Mūsų vizija:  Mylinti bei tarnaujanti Dievui ir žmonėms bažnyčia.

Mūsų šūkis: Įsižiūrėk, įsiklausyk, melskis ir siek!

Išpažįstame krikščioniško tikėjimo išpažinimus:

Apaštališkasis

Nikėjo

Atanazo

Mūsų bendruomenės mokymo pagrindai.

Naujasis miesto katekizmas (2015 m.)

Šis trumpas, ekumeniškas ir teologiškai nugludintas katekizmas yra sudarytas, pasinaudojant „Kalvino Ženevos katekizmu“, „Vestminsterio trumpuoju“ ir „Didžiuoju katekizmais“, ypač — „Heidelbergo katekizmu“ su nuorodomis į šiuos ir kitus Reformacijos amžiaus tikėjimo simbolius. Jame atsispindi pamatinė teologinė struktūra, būdinga reformuotoms evangelinio tikėjimo bažnyčioms visame pasaulyje. Bendruomenė laikosi šiame katekizme išdėstytų tiesų dėl to, kad šis katekizmas tinkamai perteikia Biblijos mokymą, dera su Reformacijos tradicija ir yra naudingas mokymui bažnyčiose, sekmadieninėse mokyklose, jaunimo, namų grupelėse bei šeimose. „Naujasis miesto katekizmas“ buvo sudarytas Gospel Coalition ir Redeemer Presbyterian Church atstovų anglų kalba, taip pat išleistas lietuviškai.

MŪSŲ KOMANDA:
Aldona Latauskienė

Bažnyčios vadovas

(administracinėms funkcijoms)

aldona777@hotmail.com

Loreta Naruševičienė

Vyresnioji

Vaikų dienos centras „Aš čia",

šlovinimo tarnavimas

asciaalytus@gmail.com

Darius Šulskis
Virginija Piliponienė

Vyresnioji

Vaikų ir paauglių tarnavimas

piliponiene@gmail.com

                                                                                Rašykite mums
ALYTAUS
EVANGELINĖ
BAŽNYČIA

+37068263016

alytauseb@gmail.com

Kalniškės 2b, Alytus

LT-62175

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon