top of page
MŪSŲ MISIJA

Kiekvienas žmogus yra brangus Dievui, todėl svarbiausia mūsų misijos dalis – padėti žmogui susitikti su Kūrėju, kuris per savo Sūnų sutaikino kiekvieną su savimi. Kai žmogus pradeda valgyti duoną nuo Dievo stalo ir nusisuka nuo dykumos be Dievo, jo gyvenimas atgyja. Viešpats sukūrė kiekvieną širdį ir žino, kaip ją atgaivinti, pagirdyti ir pamaitinti gyvenimu.

                                                                         Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: „Jei kas                                                                                             trokšta, teateina pas mane ir tegeria!"

                                                                                                                              Jono evangelija 7 skyrius 37 eilutė

MŪSŲ TIKSLAS

Bažnyčia, siekianti mylėti bei tarnauti Dievui ir žmonėms!

MŪSŲ TARNAVIMAI

Fresh Bread
Maisto bankas.png
Maisto daviniai remtinoms šeimoms, VŠĮ AŠ ČIA...

Mes norime pagelbėti socialiai remtinoms šeimoms, todėl daliname maisto davinius. Dalinimas vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais Alytaus evangelinės bažnyčios patalpose. Ačiū labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas" už draugystę vykdant šį tarnavimą.

Vaikų dienos centras AŠ ČIA...

Šis tarnavimas vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį socialiai sunkiai gyvenančių šeimų vaikams. Mes norime padėti jiems sudarydami namų atmosferą bei suteikdami galimybę atsiverti, augti ir skleistis sveikume.

Kalniškės 2B, Alytus
mob.tel.+370 656 60870
asciaalytus@gmail.com
  • Facebook Social Icon
Tarnavimas paaugliams

Šis tarnavimas vyksta kiekvieną atrą sekmadienį pamaldų metu. Paaugliai diskutuoja aktualiomis temomis, aptaria girdėtą sekmadienio žinią, dalyvauja projektuose ir kursuose.

Tarnavimas moterims
„Brangesnė už perlus"

Šis tarnavimas yra paremtas Bibija ir skirtas moterims kiekviename gyvenimo tarpsnyje. Tai nuostabi kelionė, kurios metu moteris susilies su šešiais gyvenimo principais, kurie bus naudingi visą gyvenimą. Tai padės pažinti Dievą ir save, suvokti savo vertę ir pašaukimą, įveikti kliūtis ir sunkumus.

Co-workers in Modern Office
Šlovinimo tarnavimas

Mes šloviname mūsų Dievą - Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią šiuolaikine muzika ir tekstais. Džiaugiamės šia puikia galimybe ir komanda, kuri dega noru tai nuolatos daryti. Šlovinimas padeda mums sutelkti širdį, jausmus ir protą atsiliepti Dievui bei išsakyti Jam visa.

Tarnavimas vaikams

Kiekvieną sekmadienį vaikams iki 14 metų vedamos pamokėlės apie Biblijos personažus pasakojant jų nuotykius ir nuostabias istorijas. Mes tikime, kad tai prisideda prie sveikos ir brandžios asmenybės augimo, o taip pat yra didelė pagalba tėvams.

Bažnyčia dalyvauja samariečio krepšio programoje dalindama dovanėles vaikams.

Tarnavimas jaunimui

Šis tarnavimas vyksta diskutuojant aktualius jaunimui klausimus, pasitelkiant Šventąjį Raštą, tarpusavio patirtis ir kviečiant įvairiausius svečius. 

Tarnavimas vyrams
„Kiekvienas vyras - kovotojas"

Tai nuostabi programa, vedanti vyrus išsiugdyti pačius svarbiausius įgūdžius, sprendžiant aktualiausius gyvenimo klausimus. Tapti kovotoju, kokį Dievas tave numatė - tai, gyventi visavertiškai, subręsti ir būti pasiruošusiam laimėti kovas svarbiausiose srityse:

  • Vaikščiojimas su Dievu.

  • Santuoka

  • Vaikų auklėjimas

  • Pinigų tvarkymas

  • Sunkumų ištvėrimas

  • Darbas

  • Lytinis gyvenimas ir tyrumas

  • Prasmingas gyvenimas 

Savanorių grupė

Atnešk savo idėją tarnystei ir darykime tai kartu, kad plistų Evangelija, žmones pasiektų Dievo ir mūsų meilė. Tegul nelieka alkstančio dvasia, siela ir kūnu bei visur prasiskverbia gyvenimas per Jėzų Kristų.

bottom of page