top of page
MŪSŲ ŽINIA

Šiame puslapyje jūs rasite mūsų žodžiu ir raštu skelbiamą žinią. Mes tikime, kad Šventasis Raštas yra nekintantis Dievo žodis, kuris turi būti mūsų tikėjimo ir jo išraiškos pamatas. Mūsų išsakytas ir užrašytas žodis yra refleksija to, ką mes atrandame Biblijoje.

pasakytas žodis
2023 m.

Mūsų bendruomenės tarnavimų grojaraščius rasite:
1. Yo
uTube kanale: spausti čia
(paskelbtas tik sekmadienio pamokslas)
2Facebook puslapyje: spausti čia
(paskel
btas pilnas sekmadienio tarnavimas)

parašytas žodis

Darius Šulskis  

vaizdas_2023-11-02_203529874.png

Viešpats kiekvienam paliko laisvę veikti – vieni sės blogį ir liks blogio pusėje, o kiti, Dievo padedami, ieškos ir sieks Viešpaties ir Jo tiesos. Dar prieš pasaulio sukūrimą buvo numatyta, kad šioje kūrinijoje egzistuos ne tik gėris, bet ir blogis. Tačiau tai nereiškia, kad Dievui patinka blogis ar net kad Jis pats jį kuria.

Darius Šulskis  

Happy Family Portrait

Mąstydamas apie šeimą ir santykius šeimoje, savęs klausiu: O kur slypi šeimos stiprybė? Kaip skleidžiasi šeimos santykiai? Ką svarbu apie tai žinoti? Į šeimą pažvelgsiu remdamasis ištrauka iš Laiško kolosiečiams (Kol 3, 12–19) ir visų pirma pradėsiu nuo paslapties.

Darius Šulskis  

Veda.png

Mėgstantys skaityti Šventąjį Raštą tikrai supranta sąvoką „Šventosios Dvasios vedimas“. Be šio vedimo nė vienas negalime būti Dievo vaiku. Šventoji Dvasia dalyvavo mūsų gyvenime, kai išpažinome Jėzų Kristų savo Viešpačiu, ir iki šiandienos mus veda guosdama, globodama, padėdama.

Darius Šulskis  

sirdies problema.png

Kodėl kartais taip sudėtinga pasitikėti Dievu? Atrodytų, šaukiesi Viešpaties, bet kažkoks kietas, tave apgaubęs, apvalkalas neleidžia prasiveržti ir pakelti akis į Dangų. Kartais taip sunku viltis, kad nugalėsi aplinkybes ir nepalankias situacijas. O dar sunkiau nugalėti save...

Darius Šulskis  

Anatomija.png

Pastebiu, kad daugeliui iš mūsų, net ir man pačiam, vis dar kyla klausimas: „Kas gi yra nuodėmė?“ Dėl kokios esminės priežasties ji atsirado žmogaus gyvenime ir ką sukėlė? Tik tai supratę galime iš tiesų įvertinti Dievo meilės gylį bei pastangas išgelbėti žmogų, sutaikant jį su savimi per Sūnų Jėzų Kristų. Jei neigiame nuodėmę, paneigiame Evangeliją, o Dievą darome melagiu (žr. 1 Jn 1, 10) ir nesuprantame esminės Biblijos žinios apie žmogaus priešiškumą Dievui.

Darius Šulskis  

 Turbūt daugelis sutiks su mintimi, kad krikščionių Dievas yra Tas, kuriam rūpi žmogaus likimas. Vien tai, kad Jis gimė Žmogaus Sūnumi, įrodo didžiulę Jo meilę kiekvienam.  Šis įvykis turėtų įtikinti mus, kad Dievas yra tikras Gelbėtojas ir be Jo nėra kito. Šią realybę mūsų Viešpats Jėzus Kristus išsako kalbėdamas apie tai, jog niekas 

negali ateiti pas Jį be gelbstinčio Tėvo pagalbos: Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą Aš prikelsiu paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: ‘Ir visi bus mokomi Dievo’. Todėl, kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane (Jn 6, 44–45).

Darius Šulskis  

Greičiausiai nerasime pasaulyje žmogaus, kuris nenorėtų būti mylimas ir pats mylėti. Meilė - vienas iš labiausiai žmonių trokštamų dalykų, bet kartu būtent ji sukelia daugiausiai skausmo ir nusivylimo. Kodėl taip yra? Kodėl žmonės išgyvena tiek skausmo, ieškodami meilės? Išties tai labai sunkūs klausimai, kaip ir atsakymas į tai, kas yra meilė.

Darius Šulskis  

Krikščionio gyvenimas pagrįstas kitokiu pasaulėvaizdžiu ir vertybėmis, nei vadovaujasi šis pasaulis. Krikščionis yra tarsi gėlavandenė žuvis, perkelta gyventi sūriame jūros vandenyje. Jis suprato tikrąją žmogaus gyvenimo prasmę ir paskirtį, todėl nebegali gyventi vadovaudamasis idėjomis ir vertybėmis, būdingomis pasauliui be Dievo.

Darius Šulskis  

Šiuolaikiniame evangeliniame pasaulyje galima išgirsti didelį tikėjimo akcentavimą atgimimui ir atsivertimui. Ką reiškia atgimti, atsiversti, tikėti? Kiek žmogus dalyvauja atgimime, ir kiek – atsivertime? Ar atgimime nedalyvauja žmogaus tikėjimas? Ar atsivertimui nereikia atgailos? Į šiuos ir panašius klausimus ir paieškosiu atsakymų šiame straipsnyje.

Šventasis raštas
internete
Anchor 2
seima
bottom of page